MerkleinJ1-O-Sigal2008.01 Photos

Merklein Johann bassoon

 

Merklein Johann bassoon

 

Merklein Johann bassoon bell

 

Merklein Johann bassoon boot detail

 

Merklein Johann bassoon boot joint

 

Merklein Johann bassoon long joint

 

Merklein Johann bassoon long joint detail